De 10 Bästa knepen

Det här är en serie om 10 filmer i vilka du får lära dig de bästa tricksen när du ska vara med i Schack4an. Programledare är Jesper och Elin, 42 respektive 10 år gamla. Efter varje film kan du lösa schackuppgifter på temat de gick igenom.
Det kanske svåraste i schack är att förstå hur schackmatt fungerar. I denna film får du lära dig hur du spelar dig fram till schackmatt med två torn.